...

Deze maatregel is tijdens de covid-19-crisis enkel van toepassing bij bestraling van patiënten met borstkanker waarvoor een verkort bestralingsschema van vijf fracties (hypofractionering) een veilig en volwaardig alternatief is op basis van de huidige beschikbare wetenschappelijke evidentie en wanneer de gebruikelijke bestralingsschema's niet aangewezen of niet mogelijk zijn. Het is belangrijk dat voor alle gehypofractioneerde en geaccelereerde bestralingsschema's, waarbij een hogere dosis per fractie wordt toegediend, de hoogste kwaliteitsstandaarden in acht worden genomen. AanrekenenArtsen kunnen deze prestatie aanrekenen via de tijdelijke verstrekking 444710-444721 (borstbestraling via hypofractionering (5 fracties) met gebruik van intensiteitsmodulatie (IMRT) in kader van covid-19), K2000. De controle op de huidige toepassingsregel bij IMRT, dat namelijk minstens 15 fracties volgens IMRT toegediend dienen te worden, werd versoepeld. De maatregel is enkel van toepassing tijdens de covid-19-pandemie. Voor vragen kunt u terecht op covid19@riziv-inami.fgov.be