...

Deze studie werd uitgevoerd bij 284 patiënten met een mediane leeftijd van 10,2 jaar (spreiding 0,1 tot 21,3 jaar) die een chemotherapie kregen met cisplatine. Het gehoor werd geëvalueerd voor de behandeling, voor elke cyclus van cisplatine en op het einde van de behandeling. De evaluatie gebeurde met de SIOP-schaal (Society for Industrial and Organization Psychology), de criteria voor ototoxiciteit van de American Speech-Language-Hearing Association (ASHA), de criteria van de gemeenschappelijke terminologie voor bijwerkingen (CTCAE) versie 3.0 en de criteria van ototoxiciteit volgens Brock (Brock-schaal).Op het einde van de behandeling vertoonde 40% tot 56% van de patiënten tekenen van ototoxiciteit. 7% tot 22% vertoonde een ernstige ototoxiciteit. Met de SIOP-schaal (55%, p = 0,004) en de criteria van de ASHA (56%, p = 0,0002) werd significant vaker ototoxiciteit vastgesteld en met de criteria van Brock significant minder (40%, p < 0,001). Het aantal patiënten waarbij ernstige ototoxiciteit werd vastgesteld op het einde van de behandeling, bedroeg 22% met de SIOP-schaal (p = 0,02) en 7% met de criteria van Brock (p < 0,001). De auteurs concluderen dat de SIOP-schaal beter is dan de ASHA-criteria, de Brock-schaal en de CTCAE bij het classificeren van ototoxiciteit bij kinderen die worden behandeld met cisplatine.Knight KR et al.Group-Wide, Prospective Study of Ototoxicity Assessment in Children Receiving Cisplatin Chemotherapy (ACCL05C1): A Report From the Children's Oncology Group. Journal of Clinical Oncology - Online gepubliceerd voor de papieren versie op 12 december. DOI: 10.1200/JCO.2016.69.2319