...

Een groep vorsers heeft een computermodel gebruikt om de mogelijke effecten van drie schema's te ramen: jaarlijkse screening vanaf de leeftijd van 40 jaar, jaarlijkse screening van 45 tot 54 jaar en daarna om de twee jaar van 55 tot 79 jaar en tweejaarlijkse screening van 50 tot 74 jaar.De sterfte aan borstkanker daalde het meest bij jaarlijkse screening vanaf de leeftijd van 40 jaar: daling van de sterfte aan borstkanker met bijna 40% tegen respectievelijk 23% en 31% met de andere twee screeningschema's.Kagan Arleo E et al. Comparison of recommendations for screening mammography using CISNET models. Cancer - Online gepubliceerd voor de papieren versie op 21 augustus 2017. DOI: 10.1002/cncr.30842. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cncr.30842/full