...

De KRISTINE-studie is een open fase III-studie die werd uitgevoerd bij 444 vrouwen met een HER2-positieve borstkanker stadium II of III en een linkerventrikelejectiefractie ≥ 55% in 68 centra in Azië, Europa, de Verenigde Staten en Canada. De patiënten werden tussen juni 2014 en juni 2015 gerandomiseerd naar een neoadjuvante behandeling met ado-trastuzumab emtansine plus pertuzumab (n = 223) of docetaxel, carboplatine, trastuzumab plus pertuzumab (n = 221).Een complete pathologische remissie werd waargenomen bij 99 patiënten (44,4%) van de groep die werd behandeld met ado-trastuzumab emtansine plus pertuzumab, en bij 123 patiënten (55,7%) van de groep die werd behandeld met docetaxel, carboplatine, trastuzumab plus pertuzumab (absoluut verschil = 11%, p = 0,016). Tijdens de neoadjuvante behandeling zijn graad 3/4-bijwerkingen opgetreden bij 64% van de patiënten die werden behandeld met docetaxel, carboplatine, trastuzumab plus pertuzumab, en bij 13% van de patiënten die werden behandeld met ado-trastuzumab emtansine plus pertuzumab. De frequentste graad 3/4-bijwerkingen in de groep die werd behandeld met ado-trastuzumab emtansine plus pertuzumab, waren een daling van het aantal plaatjes (1% vs. 5%), vermoeidheid (1% vs. 3%), een stijging van de alaninetransaminasespiegel (1% vs. 2%) en hypokaliëmie (1% vs. 2%). De frequentste graad 3/4-bijwerkingen in de groep die werd behandeld met docetaxel, carboplatine, trastuzumab plus pertuzumab, waren neutropenie (25% vs. < 1%), diarree (15% vs. < 1%) en febriele neutropenie (15% vs. 0). Tijdens de neoadjuvante behandeling is geen enkele patiënte gestorven.Hurvitz SA et al. Neoadjuvant trastuzumab, pertuzumab, and chemotherapy versus trastuzumab emtansine plus pertuzumab in patients with HER2-positive breast cancer (KRISTINE): a randomised, open-label, multicentre, phase 3 trial Lancet Oncology, gepubliceerd op 23 november 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(17)30716-7. http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(17)30716-7/fulltext