...

De mediane follow-up bedroeg 21,3 maanden post-transplantatie. Elf patiënten in de sorafenibgroep en 32 in de controlegroep vertoonden een relaps. De reden voor relaps was hematologisch bij 35 patiënten (acht in de sorafenibgroep, 27 in de controlegroep), extramedullair bij zes patiënten (drie in elke groep), en hematologisch plus extramedullair bij twee patiënten (beide in de controlegroep). De mediane duur tot relaps was 11,6 maanden (IQR 4,8-16,8) post-transplantatie bij patiënten in de sorafenibgroep en 5,7 maanden (4,6-10,6) post-transplantatie in de controlegroep (p=0,16). Het cumulatieve éénjaarsoptreden van relaps na de transplantatie bedroeg 7,0% voor patiënten in de sorafenibgroep en 24,5% voor de controlegroep (HR 0,25, 95% CI 0,11-0,57; p=0,0010). Het cumulatieve voorkomen over twee jaar van relaps na de transplantatie bedroeg 11,9% voor patiënten in de sorafenibgroep en 31,6% in de controlegroep (HR 0,29, 95% CI 0,15-0,58; p<0,0001). De algemene tweejaarsoverleving bedroeg 82,1% voor patiënten in de sorafenibgroep en 68,0% in de controlegroep (HR 0,48, 95% CI 0,27-0,86; p=0,012).De meest voorkomende bijwerkingen van graad 3 en 4 die optraden binnen de 210 dagen na transplantatie waren infecties (25 [25%] van de 100 patiënten in de sorafenibgroep tegenover 24 [24%] van de 102 in de controlegroep), acute graft-versus-host-disease (23 [23%] van de 100 tegenover 21 [21%] van de 102), chronische graft-versus-host-disease (18 [18%] van de 99 tegenover 17 [17%] van de 99), en hematologische toxiciteit (15 [15%] van de 100 tegenover zeven [7%] van de 102). Behandelingsgerelateerde overlijdens werden niet waargenomen. De mortaliteit, 210 dagen na transplantatie, was 5,0% in de sorafenibgroep en 7,8% in de controlegroep (HR 0,63, 95% CI 0,20-1,91; p=0,41). Xuan, L., Wang, Y, Huang, F. et all: Sorafenib maintenance in patients with FLT3-ITD acute myeloid leukaemia undergoing allogeneic haematopoietic stem-cell transplantation: an open-label, multicentre, randomised phase 3 trial. Lancet Oncol 2020; 21: 1201-12. Published Online August 10, 2020. https://doi.org/10.1016/ S1470-2045(20)30455-1