...

De auteurs hebben de gegevens geanalyseerd van een grote cohorte van meer dan 469.000 Britten en heeft gezocht naar een eventuele correlatie tussen gezondheidsproblemen van de mond en de tanden en het risico op ontwikkeling van maag-darmkanker en met name lever-, colon-, rectum- en pancreaskanker.Er werd geen significante correlatie gevonden tussen het risico op ontwikkeling van de bovenvermelde kankers en een slechte mond- en tandhygiëne (pijnlijk of bloedend tandvlees, mondulcera, parodontitis) behalve wat hepatocellulair carcinoom betreft. Er werd inderdaad een hoger risico op hepatocellulair carcinoom waargenomen bij patiënten die naar eigen zeggen gezondheidsproblemen met hun mond en tanden hadden (hazard ratio 1,32, 95% betrouwbaarheidsinterval 0,95-1,80).Van de 469.628 deelnemers hebben er 4.069 tijdens de follow-up van gemiddeld zes jaar een maag-darmkanker ontwikkeld. In 13% van de gevallen was de gezondheid van de mond en de tanden volgens de patiënten zelf niet goed. De mensen met een slechtere gezondheid van mond en tanden waren vaker (jongere) vrouwen, leefden vaker in sociaaleconomisch achtergestelde gebieden en aten minder dan twee porties fruit en groenten per dag.Jordão HWT et al: The association between self-reported poor oral health and gastrointestinal cancer risk in the UK Biobank: A large prospective cohort study. United European Gastroenterology Journal. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 8 juni 2019. https://doi.org/10.1177/2050640619858043; https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2050640619858043