...

De vorsers hebben de gegevens van ongeveer 20.000 patiënten met een obstructieveslaapapneusyndroom in de Europese gegevensbank ESADA geanalyseerd. Bij ongeveer 2% van die patiënten was ook een diagnose van kanker gesteld.Een hogere leeftijd correleerde met een hoger risico op kanker, maar na correctie van de gegevens voor de leeftijd, het geslacht, de body mass index, het rookgedrag en de alcoholconsumptie werd toch een mogelijke link gevonden tussen intermitterende nachtelijke hypoxie en een hogere prevalentie van kanker.De frequentie van kanker bleek twee- tot driemaal hoger te zijn bij vrouwen met een ernstig obstructieveslaapapneusyndroom. Redelijkerwijs mogen we aannemen dat slaapapneu een risicofactor voor kanker is ofwel dat beide aandoeningen gemeenschappelijke risicofactoren hebben zoals overgewicht.Het zou kunnen dat vrouwelijke geslachtshormonen en stress als gevolg van de nachtelijke hypoxie bij een slaapapneu de ontwikkeling van kanker in de hand werken of het immuunsysteem verzwakken.Pataka A et al: Cancer prevalence is increased in females with sleep apnoea: data from the ESADA study. European Respiratory Journal 2019 53: 1900091. DOI: 10.1183/13993003.00091-2019. https://erj.ersjournals.com/content/53/6/1900091