...

Een longitudinale studie heeft het verband onderzocht tussen een obstructieveslaapapneusyndroom en het risico op kanker in een homogene cohorte van meer dan 5.000 patiënten met een obstructieveslaapapneusyndroom, die in een universitair centrum in Israël waren gerekruteerd. Bij alle deelnemers werd een polysomnografie uitgevoerd, waarmee de diagnose werd gesteld en de ernst kon worden geëvalueerd (apneu-hypopneu-index). De incidentie van kanker in die cohorte en de algemene bevolking werd geraamd op basis van het nationale register. Bij multivariate analyse volgens het proportionele risicomodel van Cox werd de hazard ratio (HR) bepaald na correctie voor de leeftijd, het geslacht en de body mass index. Tijdens een follow-up van 5,9 jaar werden 265 kankers gediagnosticeerd bij de 5.243 patiënten van de cohorte. De frequentste kankers waren: prostaatkanker (14,7%), maligne bloedziekte (12,8%), urotheliale kanker (9,4%), colorectale kanker (9%) en borstkanker (8,3%). Bij mensen jonger dan 45 jaar (n = 1.533) correleerde een apneu-hypopneu-index > 57/uur met een hoger risico op kanker: HR 3,7 (95% BI 1,12-12,45; p = 0,008). Volgens die longitudinale studie is er dus een verband tussen een obstructieveslaapapneusyndroom en kanker. Het risico zou het hoogst zijn bij jonge mensen met een ernstig syndroom.Brenner R et coll.: Increased risk for cancer in young patients with severe obstructive sleep apnea. Respiration 2019; 97: 15-23. https://doi.org/10.1159/000486577. https://www.karger.com/Article/Abstract/486577