...

De studie werd uitgevoerd bij 936 patiënten met primair melanoom van de romp, de armen of de benen in 53 centra in Zweden, Denemarken, Estland en Noorwegen. De mediane leeftijd bij inclusie in de studie was 59-60 jaar. Tussen januari 1992 en mei 2004 werden de patiënten gerandomiseerd naar een resectiemarge van 2 cm (n = 471) of een resectiemarge van 4 cm (n = 465). De eindpunten waren de totale overleving en de kankerspecifieke overleving bij analyse volgens het principe van intentie tot behandelen. Tijdens een mediane follow-up van 19,6 jaar zijn 621 patiënten gestorven, van wie 304 (49%) in de groep met een resectiemarge van 2 cm en 317 (51%) in de groep met een resectiemarge van 4 cm (HR = 0,98, p = 0,75). De totale sterfte bedroeg respectievelijk 6,1 en 6,3 per 100 patiëntjaren. 397 patiënten zijn gestorven aan het melanoom: 192 (48%) in de groep met een resectiemarge van 2 cm en 205 (52%) in de groep met een resectiemarge van 4 cm (HR = 0,95, p = 0,61). De kankerspecifieke sterfte bedroeg respectievelijk 3,9 en 4,1 per 100 patiëntjaren. Bij multivariate analyse veranderde de risicoverhouding tussen de groep met een resectiemarge van 2 cm en die met een marge van 4 cm niet na correctie voor vertekenende factoren.De totale overleving in de groep met een resectiemarge van 2 cm en die met een marge van 4 cm bedroeg respectievelijk 65% en 64% na vijf jaar, 50% en 51% na tien jaar, 40% en 40% na 15 jaar, 35% en 33% na 20 jaar en 25% en 26% na 25 jaar.De vorsers concludeerden dat de resultaten na een mediane follow-up van 19,6 jaar bij patiënten met een plaatselijk dik melanoom van de huid (> 2 mm) niet slechter waren als de resectiemarge 2 cm bedroeg. In de huidige klinische praktijk wordt gestreefd naar een resectierand van 2 cm. De resultaten van die studie ondersteunen dus die houding.Utjés D et al. 2-cm versus 4-cm surgical excision margins for primary cutaneous melanoma thicker than 2 mm: long-term follow-up of a multicentre, randomised trial. The Lancet. Gepubliceerd op 4 juli 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31132-8; https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)31132-8/fulltext