...

De auteurs hebben de gegevens doorgenomen van alle patiënten met een primair invasief spinocellulair carcinoom die tussen 2005 en 2015 waren behandeld in het Tufts Medical Center in de Verenigde Staten. De 106 immunogedeprimeerde patiënten die in de studie werden opgenomen, werden vergeleken met 2 immunocompetente patiënten van hetzelfde ras, hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijd. De frequentste oorzaken van immunosuppressie waren orgaantransplantatie en ontstekingsziekten. Het aantal patiënten met meerdere tumoren was hoger in de groep van immunogedeprimeerde patiënten dan in de groep van de immunocompetente patiënten (respectievelijk 57% en 25%). Bij de immunogedeprimeerde patiënten met 2-9 tumoren of 10 of meer tumoren was het risico op plaatselijk recidief respectievelijk 30% en 69%. Bij de patiënten met slechts één tumor was het risico op recidief 4% hoger. Een soortgelijke tendens werd waargenomen wat de resultaten van de behandeling betreft. Die waren minder goed bij 32% van de patiënten met 2 tot 9 tumoren en bij 69% van de patiënten met meer dan 10 tumoren. Bij vergelijking van de immunogedeprimeerde en de immunocompetente patiënten was de waarschijnlijkheid van optreden van een lokaal recidief of minder goede resultaten 10- tot 11-maal hoger bij patiënten met 2 tot 9 tumoren.Gonzalez JL et al: Multiple Cutaneous Squamous Cell Carcinoma in Immunosuppressed vs Immunocompetent Patients. JAMA Dermatol. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 13 maart 2019. doi:10.1001/jamadermatol.2018.5595.