...

De auteurs hebben de gegevens geanalyseerd van 448 patiënten die hadden deelgenomen aan een fase Ib-studie (n = 41), CheckMate 069, een fase II-studie (n = 94), of CheckMate 067, een fase III-studie III (n = 313). De patiënten hadden minstens één dosis van het volgende behandelingsschema gekregen: nivolumab 1 mg/kg plus ipilimumab 3 mg/kg om de drie weken, vier cycli in het totaal, en daarna nivolumab 3 mg/kg om de twee weken tot optreden van tumorprogressie of onaanvaardbare toxiciteit. Er werden richtlijnen opgesteld voor de aanpak van bijwerkingen.De mediane duur van de follow-up was 13,2 maanden. 55,5% van de patiënten heeft graad 3- of graad 4-bijwerkingen ontwikkeld als gevolg van de behandeling. 35,7% van de patiënten heeft de behandeling stopgezet wegens bijwerkingen. De frequentste immunologische bijwerkingen als gevolg van de behandeling waren huidafwijkingen (64,3%) en gastro-intestinale problemen (46,7%); de frequentste graad 3/4-bijwerkingen waren bijwerkingen op de lever (17,0%) en het maag-darmkanaal (16,3%). Van de patiënten heeft 30,1% een immunologisch gemedieerde graad 2- tot graad 4-bijwerking ontwikkeld in meer dan één orgaan. De immunologische bijwerkingen genazen vaak met immunomodulerende middelen. Sznol M et al. Pooled Analysis Safety Profile of Nivolumab and Ipilimumab Combination Therapy in Patients With Advanced Melanoma. DOI: 10.1200/JCO.2016.72.1167 Journal of Clinical Oncology - Online gepubliceerd voor de papieren versie op 15 september 2017. http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2016.72.1167?journalCode=jco