...

Er wordt momenteel onderzoek verricht met monoklonale antistoffen, die zich binden aan antigenen die op leukemische cellen zitten. Dat mondt uit in een immunologische vernietiging van de leukemische cellen. Ook wordt onderzoek verricht met geneesmiddelen die de methylering van het DNA wijzigen (hypomethylerende middelen genoemd), en geneesmiddelen die de intracellulaire reacties in de leukemische cellen remmen. De bedoeling is om de klassieke toxiciteit van chemotherapie te verminderen en de werkzaamheid van de behandeling te verhogen. Ook bij chronische lymfatische leukemie wordt onderzoek verricht met een gehumaniseerde monoklonale antistof tegen CD20 en hypomethylerende middelen.Er is ook veel interesse voor tyrosinekinaseremmers en geneesmiddelen die de