...

De levenswijze en de voeding werden gedocumenteerd met een vragenlijst. De initiële kenmerken van de twee groepen waren zeer vergelijkbaar, maar ongeveer de helft nam supplementen in (waarvan de inhoud slechts in ongeveer 15% van de gevallen bekend was). Van alle onderzochte parameters correleerde alleen voeding met veel fruit en groenten en vooral tomaten (meer dan 10 porties per week) met een lager risico op plaatselijke prostaatkanker: het risico was 18% lager (odds ratio 0,82, 95% betrouwbaarheidsinterval 0,70-0,97, p = 0,02). Volgens de auteurs van het artikel zouden alleen voedingsmiddelen die veel lycopeen bevatten en vooral dan tomaten, een gunstig effect hebben.