...

Adolescenten en jongvolwassenen die kanker hebben overleefd, lopen een hoog risico op late effecten van de kankertherapie zoals cardiovasculaire problemen, onvruchtbaarheid en secundaire kanker. Als ze zich niet regelmatig laten volgen, zou dat nadelig kunnen zijn voor hun gezondheid op lange termijn. Een nieuwe studie heeft onderzocht waarom adolescenten en jongvolwassenen niet meer op spreekuur gaan bij hun oncoloog na beëindiging van de kankertherapie.De vorsers hebben onderzocht hoeveel adolescenten en jongvolwassenen die kanker hebben overleefd, afzien van nazorg na beëindiging van de actieve behandeling en waarom ze dat doen. Ze hebben vastgesteld dat hoe ouder de patiënten zijn op het einde van de behandeling, des te minder nazorg ze krijgen in een kankercentrum. De ziekteverzekering en het type ziekte waren geen voorspellers van een betere nazorg. De gegevens omvatten geanonimiseerde informatie over de leeftijd van de patiënt, de leeftijd op het ogenblik dat de diagnose werd gesteld, het geslacht, de datum waarop de diagnose werd gesteld, de datum van de laatste consultatie bij de arts en het type kanker. De frequentste kankers bij de overlevenden waren leukemie/lymfoom, melanoom, kiemceltumoren, schildklier- en borstkanker.De vorsers hebben de adolescenten en jongvolwassenen ingedeeld in twee groepen: 852 personen bij wie de diagnose was gesteld tussen 2010 en 2014 (groep A) en 783 personen bij wie de diagnose was gesteld tussen 2005 en 2009 (groep B). Voor hun analyse hebben de vorsers ook informatie verzameld over de afspraken van de patiënten bij de arts en hun ziekteverzekering.De periode sinds de laatste behandeling voor kanker was de belangrijkste factor wat de verdere follow-up betreft: 48% van de patiënten van groep B was in 2016 niet op controleconsultatie gekomen tegen 33% van de patiënten van groep A. Noch de ziekteverzekering noch het type kanker voorspelde het naleven van de nazorg.Beaupin LM et al. Come back: Identifying targets to engage young adult survivors who have been lost to follow-up. Cancer Survivorship Symposium: Advancing Care and Research Orlando, Florida 16-17 februari 2018; Abstract 29, gepresenteerd vrijdag 19 februari 2018. https://meetinglibrary.asco.org/record/157765/abstract