...

De sterfte aan prostaatkanker verdubbelt nagenoeg bij elke stijging van het Gleasonniveau. Bij mannen die een radicale prostatectomie hadden ondergaan, bedroeg het gecorrigeerde risico van overlijden aan prostaatkanker 1,13 voor GGG2, 1,87 voor GGG3, 5,03 voor GGG4 en 10,92 voor GGG5 in vergelijking met GGG1 (Gleasonscore ≤ 6). De resultaten verschilden niet naargelang van de primaire behandeling en het klinische stadium.He J et al. Validation of a Contemporary Five-tiered Gleason Grade Grouping Using Population-based Data. European Urology. Online op 7 december 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.eururo.2016.11.031