...

De AIEOP-BFM ALL 2000-studie is een internationale, gerandomiseerde studie die een minder intense chemotherapie heeft vergeleken met een standaardchemotherapie bij kinderen met een ALL met een goede prognose. Na een follow-up van 8,6 jaar bedroeg de evenementvrije overleving na 5 jaar 90,7% bij de kinderen die een minder intense behandeling hadden gekregen, en 94,7% bij de kinderen die de standaardbehandeling hadden gekregen (p = 0,12). Het verschil in evenementvrije overleving na 5 jaar was statistisch significant bij een per-protocolanalyse (90,6% vs. 94,9%; p = 0,041). De verschillen waren vooral groot bij patiënten ≥ 10 jaar en patiënten met een pre-B-ALL.Schrappe et al: Reduced intensification in standard-risk patients defined by minimal residual disease in childhood acute lymphoblastic leukemia: Results of an international randomized trial in 1164 patients (Trial AIEOP-BFM ALL 2000). 2016 ASH Annual Meeting. Abstract 4. Gepresenteerd op 3 december 2016.