...

Deze retrospectieve, observationele studie bij 160 human epidermal growth factor receptor-2- positieve borstkankerpatiënten, die behandeld werden met adjuvante chemotherapie met trastuzumab toonde aan dat symptomatische (hartfalen) of asymptomatische (vermindering van de linkerventrikel ejectiefractie met > 10%) cardiotoxiciteit optrad bij 21% (mediane follow-up 55,4 maand). Het al dan niet ondergaan van een mastectomie, radiotherapie of andere chemotherapie, beïnvloedt dit risico niet. De mediane periode om cardiotoxiciteit te ontwikkelen was 28,5 weken na het starten van de trastuzumabtherapie, hetgeen overeenkomt met de tiende behandelingssessie. De auteurs raden dan ook aan om deze vrouwen regelmatig aan een cardiologisch onderzoek te onderwerpen gedurende de behandelingsperiode.Tang GH et al. Incidence and identification of risk factors for trastuzumab- induced cardiotoxicity in breast cancer patients: an audit of a single ''real-world'' setting. Med Oncol (2017) 34:154. DOI 10.1007/s12032-017-1018-y. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12032-017-1018-y