...

Voor patiënten met prostaatkanker met intermediair risico kan de radiotherapie probleemloos uitgesteld worden, zelfs voor een periode tot 12 maanden in geval van laag-intermediair risico. Daarentegen wordt voor hoogrisicopatiënten radiotherapie in combinatie met hormoonbehandeling best niet langer dan zes maanden uitgesteld en is vier maanden een optimale periode.Hypofractionatie geniet de absolute voorkeur, niet alleen tijdens covid-19 maar ook erna. Dit kan volgens drie schema's: het CHHIP-schema 3x20Gy, het Belgisch schema 16x 3,65 Gy, 4x/week of ultrahypofractionatie 7x 6,1 Gy, 3x/week. Deze laatste aanpak wordt echter nog niet terugbetaald in België. Volgens prof. De Meerleer heeft stereotactische radiotherapie (SBRT) als primaire behandeling voor prostaatkanker nog niet voldoende bewijs om buiten klinische studies toegediend te worden. Voor hoogrisicopatiënten met een niet-detecteerbare PSA na radicale prostatectomie adviseert ESTRO om geen adjuvante bestraling te geven, maar om te starten met vroege 'salvage radiotherapie' in combinatie met hormoonbehandeling. Dit advies is gebaseerd op de RADICALS-studie. Qua tijdsduur van hormoonbehandeling kan de Franse gerandomiseerde studie worden gevolgd, waarbij zes maanden ADT werd geassocieerd aan radiotherapie. Belangrijk op te merken is dat de meeste patiënten in de RADICALS-studie behoorden tot de laag- en intermediair-risicogroep, terwijl in België hoofdzakelijk hoogrisicopatiënten geopereerd worden. Volgens prof. De Meerleer kunnen we deze data dan ook niet zomaar extrapoleren. Hij gaat akkoord om tijdens de coronacrisis het advies van ESTRO te volgen, maar geeft aan om nadien bij bepaalde hoogrisicopatiënten toch onmiddellijk te starten met adjuvante radiotherapie.Voor patiënten met blaaskanker waarbij radicale cystectomie moet uitgesteld worden, kan chemoradiatie een alternatief zijn. De volledige voordracht van prof. De Meerleer kunt u terugvinden op de website van Scientific Summits. (https://www.scientificsummits.eu/events/webmeeting-urology-in-belgium-in-times-of-corona/)