...

De onderzoekers hebben het klinische nut, de sensitiviteit en de specificiteit onderzocht van de urinaire concentraties van perilipine-2 (PLIN2) en aquaporine-1 (AQP1) bij de opsporing van een niercelcarcinoom. Ze analyseerden urinestalen van 720 patiënten bij wie een screenings-CT-scan van het abdomen werd uitgevoerd, bij 19 patiënten met een bewezen niercelcarcinoom en bij 80 gezonde controlepersonen. De urinaire concentraties van AQP1 en PLIN2 waren significant hoger bij de patiënten met een niercelcarcinoom dan bij de gezonde controlepersonen en de patiënten bij wie een screenings-CT-scan werd uitgevoerd. De mediane concentratie van AQP1 - gecorrigeerd voor de urinaire creatinineconcentratie - was 225,0 ng/mg bij de patiënten met een niercelcarcinoom, 1,1 ng/mg bij de gezonde controlepersonen en 0,5 ng/mg bij de patiënten bij wie een CT-scan werd uitgevoerd. De concentratie van PLIN2 was respectievelijk 37,8, 3,1 en 0 absorbantie-eenheden/mg. Een stijging van de urinaire AQP1-concentratie én van de PLIN2-concentratie had een sensitiviteit van 95% en een specificiteit van 98% (oppervlakte onder de curve 0,990) bij de detectie van een niercelcarcinoom. In de screeningspopulatie vertoonden drie patiënten concentraties van biomarkers die suggestief waren voor een niercelcarcinoom. De CT-scan toonde een niermassa. Twee patiënten hadden een histologisch bewezen niercelcarcinoom.