...

HPV-16, een seksueel overdraagbaar virus, is zeer waarschijnlijk verantwoordelijk voor de toename van een speciale vorm van keelkanker: kanker van de orofarynx. Een groep onderzoekers heeft gezocht naar een eventuele correlatie tussen biomarkers van (actief of passief) roken en aanwezigheid van HPV-16 in de mond. Aan de studie namen 6.887 mensen deel van 14 tot 69 jaar. In die groep rookte 28,6% en vertoonde 1% een HPV-16-infectie. In vergelijking met de niet-rokers telde die groep een hoger percentage mannen, meer mensen van jonge leeftijd, meer laaggeschoolden en mensen die meer partners hebben gehad die aan orale seks deden. Roken (door de proefpersonen gerapporteerd of aangetoond met een laboratoriumonderzoek) en orale seks correleerden significant met een orale infectie met het HPV-16. De prevalentie was hoger bij rokers (2%) dan bij mensen die nooit hadden gerookt of die gestopt waren met roken (0,6%). In de Verenigde Staten is het aantal gevallen van keelkanker tussen 1974 en 2007 met 225% gestegen. Ongeveer de helft van de gevallen zou te wijten zijn aan een infectie met HPV-16. In 2011 werden in België 641 gevallen van keelkanker geregistreerd, overwegend (471) mannen. Een infectie met het papillomavirus zou verantwoordelijk zijn voor een kwart van de gevallen. De ziekte treedt vaak op bij jonge mensen.