...

In deze twee open fase III-studies bij patiënten met een spinocellulair (n = 272, CheckMate 017) of een niet-spinocellulair NSCLC stadium IIIB of IV (n = 582, CheckMate 057) bij wie de tumor was toegenomen tijdens of na chemotherapie met een platinaverbinding, werden de patiënten gerandomiseerd naar nivolumab in een dosering van 3 mg/kg om de twee weken (CheckMate 017, n = 135, CheckMate 057, n = 292) of docetaxel in een dosering van 75 mg/m² om de drie weken (CheckMate 017, n = 137, CheckMate 057, n = 290).De minimale follow-up voor berekening van de overleving was 24,2 maanden. De totale tweejaarsoverleving was 23% bij de patiënten in de nivolumabgroep en 8% bij de patiënten in de docetaxelgroep met een spinocellulair NSCLC en respectievelijk 29% en 16% bij de patiënten met een niet-spinocellulair NSCLC. Nivolumab had gunstige effecten bij patiënten met een spinocellulair NSCLC ongeacht de PD-L1-expressie in de tumor. Bij patiënten met een niet-spinocellulair NSCLC had nivolumab betere effecten bij de patiënten met de hoogste PD-L1-expressie, maar was het ook doeltreffend bij patiënten met een tumor met een PD-L1-expressie < 1%.Bij 10 (37%) van de 27 patiënten met een spinocellulair NSCLC met een bewezen respons en 19 (34%) van de 56 patiënten met een niet-spinocellulair NSCLC met een bewezen respons bleef de respons gehandhaafd na een minimale follow-up van twee jaar. Bij geen enkele patiënt in de docetaxelgroep bleef de respons langer dan twee jaar gehandhaafd.Horn L et al. Nivolumab Versus Docetaxel in Previously Treated Patients With Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer: Two-Year Outcomes From Two Randomized, Open-Label, Phase III Trials (CheckMate 017 and CheckMate 057). Journal of Clinical Oncology - online gepubliceerd voor de papieren versie op 12 oktober 2017 DOI: 10.1200/JCO.2017.74.3062http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.2017.74.3062