...

De auteurs hebben de gegevens doorgenomen van 200.945 patiënten bij wie tussen januari 1971 en december 2006 een kanker was gediagnosticeerd op de leeftijd van 15 tot 39 jaar in Engeland of Wales. Ze hebben het risico op een latere kanker gemeten bij de patiënten die een van de 16 types van kanker hadden overleefd.De totale follow-up bedroeg 2.631.326 patiëntjaren en de mediane follow-up 16,8 jaar. De belangrijkste conclusies van de studie zijn de volgende:- Bij de overlevenden werden 12.321 nieuwe latere kankers gediagnosticeerd, meestal bij de patiënten die borstkanker, baarmoederhalskanker, teelbalkanker of een hodgkinlymfoom hadden overleefd.- Het risico op een latere primaire kanker per 10.000 patiëntjaren in vergelijking met de algemene bevolking was 19,5 bij de patiënten die borstkanker hadden overleefd, 10,2 bij de patiënten die baarmoederhalskanker hadden overleefd, 18,9 bij de patiënten die teelbalkanker hadden overleefd, 55,7 bij de vrouwen die een hodgkinlymfoom hadden overleefd, en 29,9 bij de mannen die een hodgkinlymfoom hadden overleefd.- De cumulatieve frequentie van een nieuwe primaire kanker 35 jaar na de diagnose was 11,9% bij de patiënten die borstkanker hadden overleefd, 15,8% bij de patiënten die baarmoederhalskanker hadden overleefd, 20,2% bij de patiënten die teelbalkanker hadden overleefd, 26,6% bij de vrouwen die een hodgkinlymfoom hadden overleefd, en 16,5% bij de mannen die een hodgkinlymfoom hadden overleefd.- Bij de patiënten die minstens 30 jaar na het stellen van een diagnose van baarmoederhalskanker, teelbalkanker, hodgkinlymfoom bij vrouwen, borstkanker en hodgkinlymfoom bij mannen nog in leven waren, werd een klein aantal specifieke latere primaire kankers gediagnosticeerd die goed waren voor respectievelijk 82%, 61%, 58%, 45% en 41% van het totale exces aan tumoren.- De gestandaardiseerde incidentieverhouding voor latere kankers was significant hoger op de volgende plaatsen: ovaria, longen, baarmoederlichaam, andere genitale organen, melanoom en colon en rectum bij de vrouwen die borstkanker hadden overleefd; blaas, longen, colon en rectum bij de vrouwen die baarmoederhalskanker hadden overleefd; blaas, colon, rectum, longen en prostaat bij de mannen die teelbalkanker hadden overleefd; borsten en longen bij de vrouwen die een hodgkinlymfoom hadden overleefd, en longen bij mannen die een hodgkinlymfoom hadden overleefd.- Het verhoogde aantal kankers bij patiënten die minstens 30 jaar na een diagnose van borstkanker, baarmoederhalskanker, teelbalkanker of hodgkinlymfoom nog in leven waren, was in hoge mate toe te schrijven aan longkanker.- Er werd ook een verhoogd aantal latere kankers vastgesteld op plaatsen die (mogelijk) waren bestraald.Bright CJ et al: Risk of subsequent primary neoplasms in survivors of adolescent and young adult cancer (Teenage and Young Adult Cancer Survivor Study): a population-based, cohort study The Lancet Oncology February 20, 2019; https://doi.org/10.1016/S1470-2045(18)30903-3; https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(18)30903-3/fulltext