...

Bij een gewogen raming van 2.508.916 patiënten die een grote operatie hebben ondergaan wegens kanker, is tijdens het ziekenhuisverblijf een veneuze trombo-embolie opgetreden bij 33.409 patiënten (1,3%). De geraamde jaarlijkse incidentie van veneuze trombo-embolie is met 4,0% gestegen (p < 0,001), terwijl de sterfte aan veneuze trombo-embolie is gedaald met 2,4%. De sterfte was 5,3-maal hoger bij de patiënten die een veneuze trombo-embolie hadden ontwikkeld, dan bij de andere patiënten.