...

Deze open-label gerandomiseerde, internationale niet-inferioriteitsstudie van fase 3, werd uitgevoerd in 31 centra. Voor de transplantatie werden 221 patiënten behandeld met treosulfan (intraveneus 10 g/m2 treosulfan per dag, toegediend onder vorm van een 2-uursperfusie gedurende 3 dagen op dagen -4 tot -2) en 240 met busulfan (0,8 mg/kg busulfan toegediend onder vorm van een 2-uursperfusie met intervallen van 6 uur op dagen -4 en -3). Beide groepen ontvingen tevens 30 mg/m2 intraveneus fludarabine dagelijks gedurende 5 dagen (dagen -6 tot -2).De mediane follow-up bedroeg 15,4 maanden (IQR 8,8-23,6) voor de treosulfangroep en 17,4 maanden (6,3-23,4) voor de busulfangroep. Twee jaar na de HSCT was de gebeurtenisvrije overleving 64,0% (95% CI 56,0-70,9) voor treosulfan versus 50,4% (42,8-57,5; eenzijdig p<0,0001 voor niet-inferioriteit) voor busulfan (HR 0,65 [95% CI 0,47-0,90]). De algemene tweejaarsoverleving (HR 0,61 (95% CI 0,42-0,88); p=0,0082) en de transplantatiegerelateerde mortaliteit (HR 0,54 (95% CI 0,32-0,91); p=0,020), waren beide beter in de treosulfangroep in vergelijking met de busulfangroep. Men weerhield geen verschil tussen beide behandelingsgroepen wat betreft optreden van recidief of progressie na HSCT (HR 0,87 (95% CI 0,59-1,30); p=0,50).Wat de bijwerkingen betreft noteerde men een vergelijkbare frequentie wat betreft acute nevenwerkingen (alle graden) in beide groepen. Een dosisaanpassing of stopzetten van de behandeling omwille van de medicatie was nooit nodig. Ook wat de ernstige (graad 3 of hoger) nevenwerkingen betreft was er geen verschil tussen beide groepen. De proportie patiënten met ernstige nevenwerkingen was laag in beide groepen (18 [8%] patiënten in de treosulfangroep en 17 [7%] patiënten in de busulfangroep). Mucositis (graad 3 of hoger) was vergelijkbaar in beide groepen (busulfan 18 [7,5%] van de 240 patiënten, treosulfan 10 [4,5%] van de 221 patiënten). De meest frequent gerapporteerde ernstige bijwerkingen waren abnormale bloeduitslagen (33 [15%] van de 221 patiënten in de treosulfangroep versus 35 [15%] van de 240 patiënten in de busulfangroep) en gastro-intestinale problemen (24 [11%] patiënten versus 39 [16%] patiënten). De meeste oorzaken van overlijden waren transplantgerelateerd.Beelen, D.W., Trensche, R., Stelljes, M.: Treosulfan or busulfan plus fludarabine as conditioning treatment before allogeneic haemopoietic stem cell transplantation for older patients with acute myeloid leukaemia or myelodysplastic syndrome (MC-FludT.14/L): a randomised, non-inferiority, phase 3 trial. Lancet Haematol 2020; 7: e28-39. Published Online October 9, 2019. https://doi.org/10.1016/ S2352-3026(19)30157-7