...

De commissie beveelt trastuzumab deruxtecan aan voor de behandeling van patiënten met inoperabele of gemetastaseerde HER2-positieve borstkanker die eerder al anti-HER2-behandelingen hebben gekregen. De aanbeveling was gebaseerd op de resultaten van de DESTINY-Breast03 fase III-studie.De studie toonde aan dat trastuzumab deruxtecan het risico op ziekteprogressie of overlijden met 72 procent verminderde in vergelijking met trastuzumab-emtansine. In deze studie vertoonde na 12 maanden 75,8% van de met trastuzumab deruxtecan behandelde patiënten geen ziekteprogressie, vergeleken met 34,1% van de patiënten die Kadcyla kregen. Bijna 80 procent van de patiënten in de Enhertu-groep reageerde op de behandeling, tegenover 34,2 procent van de patiënten in de trastuzumab-emtansine-arm.Vorig jaar kreeg trastuzumab deruxtecan een EMA-goedkeuring als derdelijnsbehandeling voor patiënten met een uitgezaaide, HER2-positieve borstkanker die eerder twee of meer anti-HER2-behandelingen hebben gekregen.