...

De literatuur leert dat patiënten met een voorgeschiedenis van een lymfoom geschikte kandidaten zijn voor transplantatie van vaste organen. Een langdurige overleving zonder relaps en met een functioneel transplantaat is mogelijk. Patiënten met een voorgeschiedenis van lymfoproliferatief syndroom na transplantatie en patiënten die al een transplantatie van hematopoëtische stamcellen hebben gekregen, kunnen ook in aanmerking komen voor transplantatie van een vast orgaan. Er bestaan nog geen unaniem aanvaarde gegevens, maar de meeste richtlijnen raden een wachttijd van twee tot vijf jaar na de behandeling van het lymfoom aan voor transplantatie van een vast orgaan kan worden overwogen. Bij elke patiënt met een voorgeschiedenis van lymfoom is een multidisciplinaire aanpak vereist en elke patiënt moet afzonderlijk worden geëvalueerd met het oog op transplantatie van een vast orgaan.Bierman PJ. Solid Organ Transplantation in Patients With a History of Lymphoma. DOI: 10.1200/JOP.2017.028480 Journal of Oncology Practice 14, no. 1 (Januari 2018) 11-17. http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JOP.2017.028480