...

De studie werd uitgevoerd bij 101 patiënten die nog geen behandeling hadden gekregen, en 449 patiënten die al een behandeling hadden gekregen. De patiënten werden behandeld met pembrolizumab in monotherapie 2 mg/kg om de 3 weken of 10 mg/kg om de 2 of 3 weken. De mediane follow-up bedroeg 60,6 maanden.Bij analyse van de gegevens in november 2018 waren 450 patiënten (82%) overleden. De mediane totale overleving bedroeg 22,3 maanden bij de patiënten die voordien nog geen behandeling hadden gekregen, en 10,5 maanden bij de patiënten die eerder al een behandeling hadden gekregen. De vijfjaarsoverleving was 23,2% bij de patiënten die nog geen behandeling hadden gekregen, en 15,5% bij de patiënten die al een behandeling hadden gekregen. Bij de patiënten met een tumor met PD-L1-expressie ≥ 50% bedroeg de vijfjaarsoverleving 29,6% bij de patiënten die nog geen behandeling hadden gekregen, en 25,0% bij de patiënten die al een behandeling hadden gekregen.Sinds de analyse na 3 jaar zijn drie nieuwe graad 3-bijwerkingen als gevolg van de behandeling opgetreden, namelijk hypertensie, glucose-intolerantie en een overgevoeligheidsreactie. Er werden geen late graad 4- of graad 5-bijwerkingen als gevolg van de behandeling waargenomen.Garon EB et al: Five-Year Overall Survival for Patients With Advanced Non‒Small-Cell Lung Cancer Treated With Pembrolizumab: Results From the Phase I KEYNOTE-001 Study. DOI: 10.1200/JCO.19.00934 Journal of Clinical Oncology. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 2 juni 2019; https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.19.00934