...

In die internationale, dubbelblinde studie werden 709 patiënten met een niet-reseceerbaar NSCLC stadium III bij wie de tumor niet was verergerd na minstens twee cycli van definitieve chemo-radiotherapie op basis van een platinaverbinding, tussen mei 2014 en april 2016 in een 2-1-verhouding gerandomiseerd naar een onderhoudstherapie met durvalumab 10 mg/kg intraveneus (n = 473) of een placebo i.v. om de twee weken (n = 236) gedurende hoogstens 12 maanden. De patiënten werden gerandomiseerd 1 tot 42 dagen na de chemo-radiotherapie en werden gestratificeerd volgens de leeftijd, het geslacht en het rookgedrag.De primaire eindpunten waren de progressievrije overleving bij blinde evaluatie door een onafhankelijk, centraal comité, en de totale overleving. Na een mediane follow-up van 25,2 maanden bedroeg de totale tweejaarsoverleving 66,3% in de durvalumabgroep en 55,6% in de placebogroep (p = 0,005). Op het ogenblik van de analyse in maart 2018 was de mediane totale overleving in geen van beide groepen bereikt. De gestratificeerde risicoverhouding van de totale overleving met durvalumab versus de placebo was 0,68 (p = 0,0025). Durvalumab verhoogde de totale overleving in alle vooraf gespecificeerde subgroepen.Antonia SJ et al. Overall Survival with Durvalumab after Chemoradiotherapy in Stage III NSCLC. N Engl J Med 25 September 2018. DOI: 10.1056/NEJMoa1809697. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1809697?query=featured_home