...

Deze open studie werd uitgevoerd bij 318 patiënten van 5 tot 50 jaar (mediane leeftijd = 15,5 jaar) bij wie tussen april 2007 en maart 2014 een osteosarcoom werd gediagnosticeerd in 40 Franse centra. De patiënten werden gerandomiseerd naar een standaardchemotherapie met (n = 160) of zonder (n = 158) 10 infusen van zoledronaat (vier preoperatief en zes postoperatief). De studie werd na de tweede tussentijdse analyse voortijdig stopgezet. De mediane follow-up bedroeg toen 3,9 jaar. De evenementvrije overleving na drie jaar was 57,1% (95% BI = 48,8% - 65,0%) in de zoledronaatgroep en 63,4% (95% BI = 55,2% -70,9%) in de controlegroep (relatief risico [RR] = 1,36, p = 0,094). De totale driejaarsoverleving was 73,4% in de zoledronaatgroep en 84,4% in de controlegroep (HR = 1,61, p = 0,052).Piperno-Neuman S et al. Zoledronate in combination with chemotherapy and surgery to treat osteosarcoma (OS2006): a randomised, multicentre, open-label, phase 3 trial The Lancet Oncology ; online gepubliceerd op 17 juni 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(16)30096-1