...

Na een mediane follow-up van 41,6 maanden bedroeg de algemene responsratio 83% in de groep met ublituximab plus ibrutinib en 65% in de ibrutinibgroep (p=0,020). De proportie patiënten met een volledige respons (met of zonder onvolledig beenmergherstel) was 12 (19%) van de 64 in de groep met ublituximab plus ibrutinib en drie (5%) van de 62 in de ibrutinibgroep (p=0,016). De mediane duur tot eerste partiële respons bedroeg 2,0 maand (IQR 1,9-3,7) in de groep met ublituximab plus ibrutinib en 4,4 maand (2,0-9,8) in de ibrutinibgroep. De mediane duur tot eerste volledige respons bedroeg 22,1 maand in de groep met ublituximab plus ibrutinib en 24,8 maand in de ibrutinibgroep.In het totaal kregen 117 patiënten ten minste een dosis en kwamen ze in aanmerking voor de veiligheidsanalyse. De meeste bijwerkingen waren slechts van graad 1 of 2. Graad 3- of 4-bijwerkingen werden waargenomen bij 45 (76%) van de 59 patiënten in de groep met ublituximab plus ibrutinib en bij 48 (83%) van de 58 patiënten in de ibrutinibgroep. Ze bestonden uit neutropenie (19% van de patiënten in de groep met ublituximab plus ibrutinib en 12% in de ibrutinibgroep), anemie (8% en 9%), en diarree (10% en 5%).De meeste ernstige nevenwerkingen waren pneumonie (10% van de patiënten in de groep met ublituximab plus ibrutinib en 7% van de patiënten in de ibrutinibgroep), voorkamerfibrillatie (7% en 2%), sepsis (7% en 2%), en febriele neutropenie (5% en 2%). De meest voorkomende ernstige bijwerkingen met een mogelijk verband met de behandeling waren febriele neutropenie (5% van de patiënten in de groep met ublituximab plus ibrutinib en geen patiënten in de ibrutinibgroep), pneumonie (3% en 3%), voorkamerfibrillatie (3% en 2%), dysfagie (3% en geen enkele), sepsis (3% en geen enkele), en pleurale vochtuitstorting (geen en 3%). Twee patiënten in de groep met ublituximab plus ibrutinib overleden ten gevolge van nevenwerkingen (een harststilstand en een cachexie), maar deze waren niet behandelingsgerelateerd. Vijf patiënten in de ibrutinibgroep overleden ten gevolge van nevenwerkingen (een hartstilstand, een cerebraal infarct, een intracraniële bloeding, een pneumonie met Pneumocystis jirovecii, en een onverklaarbaar overlijden); het overlijden ten gevolge van hartstilstand werd beschouwd als behandelingsgerelateerd.Sharman, J.P., Brander, D.M., Mato A.R. et all: Ublituximab plus ibrutinib versus ibrutinib alone for patients with relapsed or refractory high-risk chronic lymphocytic leukaemia (GENUINE): a phase 3, multicentre, open-label, randomised trial. Lancet Haematol 2021. Published Online February 22, 2021. https://doi.org/10.1016/ S2352-3026(20)30433-6.