...

Een episode van febriele neutropenie deed zich voor bij 41 (40,6%) patiënten. In 26 (63,4%) gevallen ging het om een ernstige vorm: 15 in de controlegroep en 11 in de groep die een magnesiumsupplement kregen. In het totaal noteerde men bij veertien (28,0%) van de 50 cycli in de groep met magnesiumsupplement en 27 (52,9%) van de 51 cycli in de controlegroep febriele neutropenie (p=0,019). De episodes van febriele neutropenie waren minder frequent in de groep die een behandeling kreeg met magnesiumsupplementen.Bovendien vertoonden patiënten in de groep met een magnesiumsupplement een lager risico op septische schok te wijten aan febriele neutropenie, in vergelijking met de controlegroep. Tevens trad de febriele neutropenie merkelijk laattijdiger op in de groep met magnesiumsupplement in vergelijking met de controlegroep (25,2 tegenover 20,8 dagen, p = 0,031). Bij patiënten in de groep die een magnesiumsupplement kregen, stelden de onderzoekers lagere mediane serummagnesiumconcentraties vast bij degenen die een febriele neutropenie vertoonden, in vergelijking met degenen die geen last hadden van febriele neutropenie (1,7 mg/dl tegenover 1,9 mg/dl, p = 0,008).De bijwerkingen waren vergelijkbaar in beide groepen. De meest voorkomende waren nausea (40,0% tegenover 35,3%) en smaakverlies (18,0% tegenover 11,8%). Andere bijwerkingen waren braken (10,0% tegenover 9,8%), constipatie (6,0% tegenover 15,7%), abdominale pijn (12,0% tegenover 2,0%), diarree (6,0% tegenover 5,9%), griepachtig syndroom (6,0% tegenover 3,9%), tachycardie (6,0% tegenover 0,0%), slikstoornis (4,0% tegenover 2,0%), pruritus (4,0% tegenover 0,0%) en oedeem (4,0% tegenover 0,0%). Aan de inname van het magnesiumsupplement waren geen ernstige nevenwerkingen gebonden.Castelán‐Martínez, O.D., Palomo‐Colli, P.A. and Barrios‐López, V.E.: Efficacy and safety of oral magnesium supplementation in reducing febrile neutropenia episodes in children with solid tumors treated with cisplatin‐based chemotherapy: randomized clinical trial. Cancer Chemotherapy and Pharmacology (2020) 86:673-679. Received: 12 May 2020 .Accepted: 24 September 2020. Published online: 8 October 2020. https://doi.org/10.1007/s00280-020-04155-4.