...

Na een mediane follow-up van 20,7 maanden (IQR 15,8-27,2), noteerde men een merkelijk langere progressievrije overleving in de ramucirumab- plus erlotinibgroep (19,4 maand [95% CI 15,4-21,6]) dan in de placebo- plus erlotinibgroep (12,4 maand [11,0-13,5]) met een gestratificeerde hazard ratio van 0,59 (95% CI 0,46-0,76; p < 0,0001). De progressievrije eenjaarsoverleving bedroeg 71,9% (95% CI 65,1-77,6) voor de ramucirumab- plus erlotinibgroep en 50,7% (43,7-57,3) voor de placebo- plus erlotinibgroep. De mediane responsduur was significant langer in de ramucirumab- plus erlotinibgroep (18,0 maand [95% CI 13,9-19,8]) dan in de placebo- plus erlotinibgroep (11,1 maand [9,7-12,3]) met een gestratificeerde hazard ratio van 0,62 (95% CI 0,48-0,81; p < 0,0003). Behandelingsgerelateerde dringende nevenwerkingen van graad 3 en 4 werden genoteerd bij 159 (72%) van de 221 patiënten in de ramucirumab- plus erlotinibgroep versus 121 (54%) van de 225 in de placebo- plus erlotinibgroep. In de ramucirumab- plus erlotinibgroep betrof het meestal hypertensie (52 [24%]; enkel graad 3) en acneïforme dermatitis (33 [15%]), en in de placebo- plus erlotinibgroep betrof het acneïforme dermatitis (20 [9%]) en verhoogde alanine-aminotransferase (17 [8%]).Ernstige behandelingsgerelateerde, dringende nevenwerkingen werden genoteerd bij 65 (29%) van de 221 patiënten in de ramucirumab- plus erlotinibgroep en 47 (21%) van de 225 in de placebo- plus erlotinibgroep. Meestal betrof het in de ramucirumab- plus erlotinibgroep pneumonie (zeven [3%]), cellulitis (vier [2%]) en pneumothorax (vier [2%]); de meest voorkomende in de placebo- plus erlotinibgroep waren pyrexie (vier [2%]) en pneumothorax (drie [1%]). Een overlijden (hemothorax, na een thoracale drainage zes dagen eerder omwille van pleuraal empyeem) werd beschouwd als behandelingsgerelateerd en trof men aan in de ramucirumab- plus erlotinibgroep.Nakagawa,K., Garon, E.B., Seto,T. et al: Ramucirumab plus erlotinib in patients with untreated, EGFR-mutated, advanced non-small-cell lung cancer (RELAY): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol 2019; 20: 1655-69. Published Online October 4, 2019. https://doi.org/10.1016/ S1470-2045(19)30634-5.