...

Pemigatinib zal terugbetaald worden onder hoofdstuk 8 voor de behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd intrahepatisch cholangiocarcinoom bij patiënten ouder dan 18 jaar, waar de aanwezigheid van een fusie of herschikking van de fibroblastgroeifactorreceptor 2 (FGFR2) kan aangetoond worden en die progressie heeft vertoond na ten minste één eerdere lijn met een systemische therapie.