...

Er wordt bijna even vaak een hormonale behandeling gegeven als radiotherapie hoewel het nut van hormonale behandeling in die indicatie eigenlijk niet bewezen is. (referentie: Sheets NC et al. Cancer. 2013;119:3295)