...

De mediane follow-up bedroeg 69,5 maanden en de mediane leeftijd was 66 jaar. De verdeling bedroeg 84% stadium IIA, 13% stadium IIB en 3% stadium IIC. De ziektevrije vijfjaarsoverleving bedroeg 78,4% in de 'chirurgie alleen'-groep en 80,2% in de UFT-groep. De HR voor ziektevrije overleving was 0,91 (95% confidence interval [CI], 0,75-1,10; p = 0,31). Dit toonde geen superioriteit aan voor UFT. Ongeveer 9% van de patiënten vertoonde secondaire tumoren en dit was verantwoordelijk voor 40,7% van ziektevrije overlevingsincidenten. Deze secundaire tumoren ontstonden bij 83 patiënten (8,3%) in de 'chirurgie alleen'-groep en bij 94 (9,5%) in de UFT-groep en gingen vooral over longkanker en maagkanker.De recidiefvrije en algemene vijfjaarsoverleving waren in de 'chirurgie alleen'- en UFT-groep respectievelijk 84,6% en 87,2% (HR: 0,82; 95% CI, 0,65-1,04) en 94,3% en 94,5% (HR, 0,93; 95% CI, 0,66-1,31). De meest frequente lokalisatie voor recidief was de lever, gevolgd door de longen. Ook een subgroepanalyse toonde evenmin superioriteit aan voor het toedienen van UFT aan patiënten met verhoogd risico op recidief.Slechts 599 (60,8%) van de 985 patiënten in de UFT-groep waren in staat om de volledige behandelingsperiode van een jaar vol te maken. De meest voorkomende reden voor vroegtijdige beëindiging waren neveneffecten bij 237 patiënten (24,1%). Bijwerkingen waren zeer talrijk en traden op bij 760 patiënten (78,3%), waarvan 133 (13,7%) graad 3-4. De meest voorkomende graad 3-4 bijwerkingen betroffen stijging van alanine-aminotransferase en aspartaat-aminotransferase, hyperbilirubinemie, anorexie, nausea, diarree en hematologische toxiciteit, respectievelijk 3,7%, 3,3%, 1,4%, 2,6%, 1,9%, 1,4% en < 1%. Ernstige leverdysfunctie (graad 4) trad op bij drie patiënten. Geen behandelingsgerelateerde overlijdens werden waargenomen.Adjuverende UFT-behandeling biedt geen meerwaarde bij stadium II-colonkanker, zelfs niet voor patiënten met verhoogd risico op recidief en gaat gepaard met een niet te verwaarlozen aantal nevenwerkingen.Matsuda, C., Ishiguro, M., Teramukai, S. et al: A randomised-controlled trial of 1-year adjuvant chemotherapy with oral tegafureuracil versus surgery alone in stage II colon cancer: SACURA trial. European Journal of Cancer 96 (2018) 54-63. https://doi.org/10.1016/j.ejca.2018.03.009