...

De auteurs spreken van het Lake Wobegon-effect, naar de naam van de fictieve stad in de Midwest waar alle vrouwen sterk zijn, alle mannen er goed uitzien en alle kinderen beter zijn dan het gemiddelde. Een beter inzicht in het Lake Wobegon-effect op patiënten zal artsen helpen om de screeningprogramma's te richten op patiënten die er het meeste baat bij kunnen vinden. In hun artikel schrijven de auteurs dat prostaatkanker het perfecte voorbeeld van het Lake Wobegon-effect is en leggen ze uit hoe dat effect resulteert in overdiagnostiek. Sinds de invoering van screening op prostaatkanker door bepaling van het PSA-gehalte is de sterfte aan prostaatkanker licht gedaald, maar zijn de incidentie en de behandeling ervan sterk toegenomen. Een zeer mooi filosofisch-oncologisch artikel.