...

Een uitstekend overzichtsartikel geeft een volledig overzicht van de bekende en te verwachten interacties tussen TKI en andere geneesmiddelen (receptplichtige geneesmiddelen, geneesmiddelen die zonder voorschrift te verkrijgen zijn, en geneesmiddelen op basis van planten). De 15 TKI die de Food and Drug Administration of het Europese geneesmiddelenbureau tot nog toe hebben goedgekeurd, worden geëvalueerd. De volledige lijst omvat: axitinib, crizotinib, dasatinib, erlotinib, gefitinib, imatinib, lapatinib, nilotinib, pazopanib, regorafenib, ruxolitinib, sorafenib, sunitinib, vandetanib en vemurafenib. De auteurs hebben specifieke aanbevelingen over de aanpak van geneesmiddeleninteracties met tyrosinekinaseremmers opgesteld ten behoeve van oncologen, hematologen en klinische apothekers. Ze merken op dat er 'klinisch significante' interacties met TKI zijn gerapporteerd. De meeste hebben te maken met veranderingen van de biologische beschikbaarheid door een verandering van de pH in de maag als gevolg van inname van zuurremmers, het metabolisme door cytochroom P450-iso-enzymen en verlenging van het QTc-interval. Een artikel dat u absoluut moet lezen.