...

Kadcyla® (T-DM1) is een combinatie van Herceptin® (trastuzumab), een gericht geneesmiddel, en een maytansinederivaat, DM1, een cytotoxisch middel. De monoklonale antistof voert het complex specifiek naar de HER2-receptor op de tumorcel. Daar remt het HER2 overexpressie door binding aan de receptor en laat het toe om het cytotoxicum lokaal af te geven. DM1 remt de microtubuli, maar kan niet systemisch worden gebruikt omdat het te toxisch is. Door DM1 te combineren met een monoklonale antistof die specifiek gericht is tegen HER2, kan men echter lagere doses cytotoxicum toedienen die niet zo toxisch zijn.