...

De auteurs van het artikel hebben een retrospectief onderzoek uitgevoerd bij 195 patiënten met een gemetastaseerd melanoom die tussen 2000 en 2015 werden behandeld met immunotherapie (interleukine-2, CTLA-4-antagonist en/of PD-1-antagonist). Slechts 32% van die patiënten kreeg een β-blokker (n = 62), van wie er 45 een selectieve β1-blokker kregen en 17 een niet-selectieve bètablokker.Bij analyse werd geen verschil in totale overleving waargenomen tussen de patiënten die een selectieve β1-blokker kregen, en de patiënten die geen bètablokker kregen. Vijf jaar na de immunotherapie bedroeg de overleving echter 70% bij de patiënten die een niet-selectieve bètablokker kregen, en slechts 25% bij de patiënten die een β1-selectieve bètablokker (n = 45) of geen bètablokker (n = 133) kregen.Kokolus KM et al. Beta blocker use correlates with better overall survival in metastatic melanoma patients and improves the efficacy of immunotherapies in mice. OncoImmunology 2018. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 21 december 2017. https://doi.org/10.1080/2162402X.2017.1405205 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/2162402X.2017.1405205?journalCode = koni20&