...

Na een mediane follow-up van 63 maanden noteerde men 132 ziektevrije overlevingsevents (10,3%), bestaande uit 28 locoregionale recidieven, 84 metastasen op afstand, acht contralaterale borstkankers, 11 andere primaire tumoren, en één overlijden zonder tekens van progressie. Het betrof 80 ziektevrije overlevingsevents in de 'TAM-alleen'-groep en 52 in de 'TAM + OFS'-groep. De ziektevrije vijfjaarsoverleving bedroeg 91,1% in de' TAM + OFS'-groep en 87,5% in de 'TAM-alleen'-groep (HR 0,69; 95% CI 0,48 tot 0,97; P = 0,033). Dit verschil is statistisch significant.Ook wat algemene overleving betreft vertoonden de patiënten in de 'TAM + OFS'-groep een betere overleving dan in de 'TAM-alleen'-groep (HR 0,31; 95% CI 0,10 tot 0,94; P = 0,029). Het aantal events, wat algemene overleving betreft, bedroeg 14 in de 'TAM-alleen'-groep en vier in de 'TAM + OFS'-groep. Men noteerde geen overlijdens ten gevolge van een andere primaire kanker.Deze resultaten worden bevestigd door bijkomende analyses waarbij de ziektevrije vijfjaarsoverleving werd nagegaan vanaf het tijdstip van randomisatie. De mediane follow-up bedroeg 56 maanden ('TAM-alleen'-groep 56,5 maanden; 'TAM + OFS'-groep 55,8 maanden). In deze analyse bedroeg de ziektevrije vijfjaarsoverlevingsrate 89,8% in de 'TAM + OFS'-groep en 87,3 % in de 'TAM-alleen'-groep (HR 0,69; 95% CI 0,49 tot 0,98; P = 0,036). Ook evaluatie van het recidiefvrij interval (HR 0,68; 95% CI 0,47 tot 0,999; P = 0,05) en het borstkankervrije interval (HR 0,70; 95% CI 0,49 tot 1,01; P = 0,06) was in overeenstemming met deze ziektevrije overlevingsbevindingen.Kim, H-A., MD, Lee, J. W., Nam, S.J. et all: Adding Ovarian Suppression to Tamoxifen for Premenopausal Breast Cancer: A Randomized Phase III Trial. J Clin Oncol 37, 1 -11, 2019. Accepted on August 14, 2019 and published at jco.org on September 16, 2019. DOI https://doi. org/10.1200/JCO.19. 00126.