...

Na een mediane follow-up van zes jaar noteerden de wetenschappers 534 kankers, 152 overlijdens ten gevolge van kanker en 409 overlijdens ten gevolge van eender welke oorzaak. De multivariabele, aangepaste Cox-modellen toonden aan dat er geen verschillen waren wat betreft het risico op kanker wanneer men de hoeveelheid volledige suikerinname en eenvoudige suikerinname onder vaste vorm beschouwde, onafhankelijk of het gaat om totale vaste suiker, vaste glucose, vaste fructose, of fructose aanwezig in fruit.Daarentegen ging een verhoging van de inname met 5 gram/dag van totale vloeibare suiker, vloeibare glucose, vloeibare fructose, of fructose in fruitsap gepaard met een verhoging van het kankerrisico, kankergerelateerde mortaliteit en mortaliteit van eender welke oorzaak. Voor elk van deze was het hoogste risico geassocieerd met fructose uit fruitsap.Het risico op kanker stijgt lineair met stijgende dosissen vloeibare suiker. In vergelijking met personen die geen suiker gebruiken, noteerde men voor individuen met een hoge inname van totale vloeibare suiker, vloeibare glucose, vloeibare fructose, of fructose in fruitsap een hoger kankerrisico van 30% tot 51% in de multivariabele, aangepaste Cox-modellen. Resultaten uit de analyses van substitutie tonen aan dat isocalorische vervanging van vloeibare suikers door andere voedingsbestanddelen geassocieerd was met 28% tot 36% vermindering in het kankerrisico en dit was statistisch significant voor alle voedingsbestanddelen behalve vetzuren. Ook wanneer de vloeibare suikers vervangen werden door vaste suikers of complexe koolhydraten, werd het kankergerelateerd mortaliteitsrisico, significant verminderd met 36% tot 41%. Bij vervanging van vloeibare suikers door poly-onverzadigde vetzuren bemerkten de researchers een vermindering van de mortaliteit ten gevolge van eender welke oorzaak met 34%.Deze bevindingen suggereren dat suikerrijke frisdranken een mogelijke risicofactor zijn voor kanker en overlijden ten gevolge van eender welke oorzaak.Laguna, J.,C., Alegret, M., Cofan, M. et al. Simple sugar intake and cancer incidence, cancer mortality and all-cause mortality: A cohort study from the PREDIMED trial. Clinical Nutrition 40 (2021) 5269-5277. Received 2 December 2020. Accepted 29 July 2021. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2021.07.031