...

De laatste tientallen jaren stijgt de consumptie van suikerhoudende dranken wereldwijd gestaag. Tal van studies hebben het effect ervan op de cardiovasculaire gezondheid aangetoond. De correlatie met kanker werd echter duidelijk minder onderzocht. Franse auteurs hebben hun studie uitgevoerd bij 101 257 mensen van 18 jaar of ouder (gemiddelde leeftijd 42,2 jaar) die hadden deelgenomen aan het grote Franse cohortonderzoek NutriNet-Santé en die tussen 2009 en 2018 gedurende gemiddeld 5,1 jaar waren gevolgd. De gebruikelijke voedselinname werd geraamd op grond van herhaalde 24 uursmetingen (gemiddeld 6 per deelnemer) van meer dan 3300 suikerhoudende/gezoete dranken en voedingsmiddelen. De auteurs hebben dan de correlatie onderzocht tussen de consumptie van suikerhoudende dranken en het kankerrisico en het risico op borstkanker, prostaatkanker en colorectale kanker.De consumptie van suikerhoudende dranken blijkt te correleren met een hoger risico op kanker (2193 gevallen op de 101 257 deelnemers) en vooral met een hoger risico op borstkanker (693 gevallen). Bij elke toename van de gemiddelde dagelijkse consumptie van suikerhoudende dranken met 100 ml steeg het kankerrisico met ongeveer 18% en het risico op borstkanker met 22%. De consumptie van 100% zuiver vruchtensap correleerde ook met een hoger risico op kanker. Dat was niet het geval met dranken met kunstmatige zoetstoffen. Er werd echter geen correlatie vastgesteld met colorectale kanker en prostaatkanker. De cohorte telde echter vooral vrouwen (79%), wat die onevenwichtigheid kan verklaren.Een observationele studie kan echter nooit aantonen dat het gaat om een oorzakelijk effect. (referentie: British Medical Journal, 10 juli 2019, doi: 10.1136/bmj.l2408)