...

Tot nog toe werd aangenomen dat pancreatische neuro-endocriene tumoren klinisch vrij vergelijkbaar zijn. Sommige patiënten ontwikkelen echter nooit metastasen na verwijdering van de primaire tumor, maar bij andere recidiveert de tumor na enkele jaren. Tot nog toe kon het risico niet worden voorspeld. De vorsers hebben echter ontdekt dat het risico op recidief na chirurgie hoger was dan 35% bij de patiënten met een tumor die exclusief het eiwit ARX tot expressie bracht. In geval van een tumor die geen ARX tot expressie bracht, maar een ander regulerend eiwit, meer bepaald PDX1, was dat risico kleiner dan 5%.Bij de patiënten met een tumor met een hoog ARX-gehalte was de tumor binnen 1-4 jaar in de lever gerecidiveerd. Een recidief in de lever was echter zeer zeldzaam in geval van een tumor met PDX1-expressie. Een recidief in de vorm van metastasen op afstand is nagenoeg enkel opgetreden bij patiënten met een tumor met expressie van ARX, maar niet bij patiënten met een tumor met expressie van PDX1.Cejas P et al. Enhancer signatures stratify and predict outcomes of non-functional pancreatic neuroendocrine tumors. Nature Medicine (2019). Online gepubliceerd voor de papieren versie op 1 juli 2019. https://doi.org/10.1038/s41591-019-0493-4; https://www.nature.com/articles/s41591-019-0493-4