...

De TOPARP-A-studie werd uitgevoerd bij 49 evalueerbare patiënten. Vijftien van die patiënten vertoonden een prostaatkanker met mutaties van genen die een rol spelen bij het herstel van DNA. Dertien van de 15 patiënten vertoonden een respons op olaparib. De specificiteit van het panel van DNA-herstelgenen bedroeg volgens de onderzoekers 94%. Het tweede deel van de studie, TOPARP-B, zal enkel patiënten rekruteren met mutaties van de DNA-herstelgenen die in de TOPARP-A-studie goed op olaparib hebben gereageerd.