...

Op grond van de thans beschikbare gegevens heeft de FDA geoordeeld dat het risico van pembrolizumab plus pomalidomide of lenalidomide niet opweegt tegen de mogelijke gunstige effecten bij patiënten met een multipel myeloom. Alle patiënten in de studies KEYNOTE-183 en KEYNOTE-185 en de patiënten die pembrolizumab/lenalidomide/dexamethason krijgen in de studie KEYNOTE-023, hebben de experimentele behandeling met pembrolizumab moeten onderbreken. Die beslissing geldt niet voor andere studies met pembrolizumab.De volgende studies werden volledig stilgelegd:De volgende studie werd gedeeltelijk stilgelegd:Bron: FDA en Merckhttp://www.ascopost.com/News/57813?utm_medium=Email&utm_source=ExactTarget&utm_campaign=&utm_term=6794532