...

De vorsers hebben de gegevens doorgenomen van het Zweedse kankerregister, dat 4.245 patiënten telde bij wie tussen 1 januari 2002 en 31 december 2011 een invasieve baarmoederhalskanker was gediagnosticeerd.Psychisch lijden correleerde met een hogere kankersterfte bij vrouwen met baarmoederhalskanker, ongeacht de kenmerken van de tumor, de wijze waarop de diagnose werd gesteld, en de aard van de behandeling. Patiënten met een aan stressgerelateerde stoornis of patiënten die tijdens hun leven een stresserende gebeurtenis hadden meegemaakt, liepen 33% meer kans om te sterven aan hun baarmoederhalskanker dan patiënten die geen stress hadden gemeld. Patiënten met een aan stress gerelateerde stoornis liepen 55% meer kans om te sterven aan hun baarmoederhalskanker en patiënten die tijdens hun leven een stresserende gebeurtenis hadden meegemaakt, liepen 20% meer kans om aan de tumor te overlijden.Psychologische screening en zo nodig een psychologische interventie zouden dus deel moeten uitmaken van het beleid bij patiënten met baarmoederhalskanker, vooral op het ogenblik dat de diagnose wordt gesteld. Lu D et al. : Psychologic Distress Is Associated with Cancer-Specific Mortality among Patients with Cervical Cancer. Cancer Res 2019; 79:3965-72 ; DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-19-0116 ; http://cancerres.aacrjournals.org/content/79/15/3965#