...

Kinderen die werden blootgesteld aan ioniserende stralen, zouden jaarlijks moeten worden onderzocht, waarbij bijzondere aandacht zou moeten worden besteed aan tekenen van kanker, vooral bij kinderen die één of meer CT-scans hebben ondergaan. (referentie: Schroeder AR and Redberg RF. JAMA Pediatr 2013;167:693)