...

Een CT-scan van het abdomen en het bekken gaf de hoogste stralingsdosis af. De stralingsdosis op het beenmerg was hoger met een CT-scan van het hoofd (hersenen) bij kinderen < 5 jaar en bij een CT-scan van het abdomen en het bekken bij kinderen van 10-14 jaar. Het risico op ontwikkeling van een vaste tumor was groter bij meisjes dan bij jongens en na een CT-scan van het abdomen en het bekken (26-34 kankers/10 000 scans). Het risico op leukemie was het hoogst na een CT-scan van het hoofd bij kinderen < 10 jaar. De auteurs denken dat 4870 kinderen in de Verenigde Staten kanker zullen krijgen als gevolg van een CT-scan uitgevoerd in 2011. (referentie: Miglioretti DL et al. JAMA Pediatr 2013;167:700)