...

Na een gemiddelde follow-up van 9,5 jaar na de stralingsdosis van de CT-scan was de incidentie van kanker 24% hoger in de CT-groep dan in de groep die geen CT-onderzoek had ondergaan. De incidentie steeg met 0,16 per CT-scan. Het risico was van dezelfde grootteorde 5 en 10 jaar na de blootstelling en na exclusie van hersenkanker. De gemiddelde, totale stralingsdosis op alle organen was 4,5 mSv per onderzoek. Er was vooral een hoger risico op hersenkanker en het risico was groter bij kinderen < 5 jaar. (referentie: Mathews JD et al. BMJ 2013;346:f2360)