...

De auteurs hebben voor hun studie de gegevensbank van de Wereldbank en de Wereldgezondheidsorganisatie doorgenomen. Ze hebben daarbij vooral gekeken naar de sterfte aan borstkanker bij vrouwen, de sterfte aan prostaatkanker bij mannen, de sterfte aan colorectale kanker (als potentieel geneeslijke kanker) bij mannen en vrouwen en de sterfte aan long- en pancreaskanker (als potentieel ongeneeslijke kanker). Over de uitgaven voor gezondheidszorg waren gegevens beschikbaar van 75 landen (met in het totaal 2106 miljard inwoners).Een stijging van de werkloosheid met 1% correleerde met een hogere sterfte aan vijf van de bovenvermelde zes kankers: prostaatkanker (regressiecoëfficiënt [R] = 0,0981, p = 0,0022), borstkanker bij vrouwen (R = 0,1583, p < 0,0001), longkanker bij mannen (R = 0,2260, p < 0,0001), colorectale kanker bij mannen (R = 0,0596, p = 0,0042) en colorectale kanker bij vrouwen (R = 0,0676, p < 0,0001). De cumulatieve sterfte aan alle onderzochte kankers (R = 0,3745, p = 0,0001) en de sterfte aan "potentieel geneeslijke kankers" correleerde significant met het werkloosheidspercentage. De correlatie tussen werkloosheid en de sterfte aan borstkanker bij vrouwen, colorectale kanker bij vrouwen, longkanker bij mannen en de totale kankersterfte hield vijf jaar lang aan na de toename van de werkloosheid. De stijging van de uitgaven van de openbare sector voor gezondheidszorg in verhouding tot het bruto binnenlands product correleerde significant met een daling van de sterfte aan prostaatkanker (R = -0,0013, p < 0,0001), de sterfte aan borstkanker bij vrouwen (R = - 0,0023, p < 0,0001), de sterfte aan longkanker bij mannen (R = - 0,0037, p < 0,0001), de sterfte aan colorectale kanker bij mannen (R = - 0,0011, p < 0,0001), de sterfte aan colorectale kanker bij vrouwen (R = - 0,0011, p < 0,0001) , de sterfte aan "potentieel geneeslijke" kankers (R = - 0,0023, p < 0,0001) en de totale kankersterfte (R = - 0,0053, p < 0,0001).Maruthappu M et al. Economic downturns, universal health coverage, and cancer mortality in high-income and middle-income countries, 1990-2010: a longitudinal analysis. The Lancet; online gepubliceerd op 25 mei 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00577-8